تعریف آموزش الکترونیکی

نویسنده نوامبر 16, 2018 0 دیدگاه

آموزش الکترونیکی استعاره ای است برای محیط های آموزش و یادگیری، با محور قرار دادن فراگیران به جهت تحقق یادگیری آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی (World Wide Web) بهره می گیرد، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی شود.

در تعریف آموزش الکترونیکی (e-Learning) روشهای نوین آموزش مبتنی بر فناوری آموزش الکترونیکی با عناوین متفاوتی مانند روشهای جایگزین، رسانه های نوین و چندرسانه ای، رسانه دانش، بهترین راه حل آموزشی و غیره خوانده شده است، اما به نظر می رسد بهترین عبارت که تعریف جامع و کاملی از تمام نامهای مذکور باشد، همان آموزش مجازی است.هر چند آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی (World Wide Web) بهره می گیرد، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی شود. در عرصه آموزش الکترونیکی، علاوه بر آموزش بر مبنای وب، آموزش غیرحضوری، آموزش از راه دور، تعلیم و تربیت از راه دور، بازآموزی ، خودآموزی و آموزش بر مبنای رایانه Computer Based Training CBT نیز می توانند مطرح شوند. در این فصل به تعاریف مختلف، ضرورتها، مزایا و معایب سیستم آموزش مجازی می پردازیم و اشکال متفاوت آن را بررسی می کنیم.